KMO van het Jaar - Winnaars 2018
  terug

Winnaars  
  IPARCIPARC cvba (of voluit International Platform for Art Research and Conservation) is een multidiscplinair conservatie- en restauratiebedrijf dat eind 2011 opgericht werd en actief is op de Belgische markt en in de buurlanden. IPARC kan buigen op een multidisciplinair team van gediplomeerde masters in de restauratie-conservatie en heeft momenteel 18 vaste medewerkers met diverse specialisaties in dienst. De afgelopen jaren kreeg IPARC de kans om verschillende prestigieuze private en publieke opdrachten uit te voeren zoals o.a. de restauratie van de Wolferswinkel van Horta in het Jubelparkmuseum, de restauratie van de mahoniehouten toonkasten van het Afrikamuseum dat weldra de deuren opent, de Portaels-triptiek in de OLV-kerk in Vilvoorde, de albasten voor het net geopende museum Hof van Busleyden in Mechelen, werken van Raoul De Keyser voor de tentoonstelling die momenteel in het S.M.A.K. loopt, diverse schilderijen uit de collectie van de Arenbergs in opdracht van KULeuven voor de tentoonstelling die eind october in Museum M in Leuven opent, de multidisciplinaire restauraties in de Sint-Pieterskerk in Leuven, OLV-kerk in Aarschot, OLV-kerk in Brugge, Carolus Borromeuskerk in Antwerpen en diverse opdrachten voor restauraties van Vlaamse Meesters… De structuur werd opgericht rond 4 strategische doelstellingen: duurzame tewerkstelling en een open, coachend werkkader creëeren voor jong afgestudeerden; samenwerking en kennisuitwisseling tussen disciplines bevorderen door de opzet van de multidisciplinaire structuur; kwalitatieve en methodologisch onderbouwde restauratie –en conservatiebehandelingen aanbieden vanuit een commerciële structuur maar waarbij de atelierhoofden per discipline instaan voor het borgen van kwaliteit en ethos; verlenen van colllectiediensten aan publieke en private collectiebeheerders, met het oog op continuiteit van hun werking en waar mogelijk interactief en via samenwerkingsmodellen. IPARC biedt 4 types diensten aan voor musea, kerkfabrieken, collectiebeheerders en privé-verzamelaars: 1. conservatie- en restauratie van kunstvoorwerpen en meer bepaald moderne en hedendaagse kunstobjecten, schilderijen, gepolychromeerde sculptuur, kunstwerken in steen of steenachtige materialen zoals plaaster, textiel, metaal, papier en visuele media en houten objecten en meubilair. 2. integrated pest management (IPM) met een ecologische methode van vochtgereguleerde thermische insectenbestrijding als exclusief partner van Thermo Lignum. 3. onderzoek en analyse: multispectrale beeldvorming, chemische, microscopische en elementaire analyse ifv vooronderzoeken, bestekopmaak, onderzoeksprojecten, publicaties, en in opdracht van derden 4. collectiediensten/preventieve conservatie: collectiedienstverlening zoals collectiemanagemement, conditierapportering en de monitoring van bewaaromstandigheden (SmartCare) worden door het team van IPARC verzorgd, en dit zowel voor collecties in situ als voor collecties die bij zusterbedrijf ARTPORT NV (artport.be) geklimatiseerd bewaard worden. Bij de uitvoering van opdrachten worden strikt de internationale museumrichtlijnen van ICOM (International Council of Museums) en en het methodologish kader van ECCO (http://www.ecco-eu.org) onderschreven. Opleiding en levenslang leren staan centraal in de kenniswerking binnen IPARC . Meer info: www.iparc.eu en www.artport.be